Svenska
Camarguehästföreningen


Nyheter      Rasbeskrivning      Hästar i Sverige      Equitation      Galleri      Föreningen     
Uppfödare      Kalendarium      Till Salu      Forum      Boktips      Länkar     

Uppfödare

Sverige

Elevage de l'Houblon
Olu Berglund

Läs mer +
Kristianstad
Barum

Ivövägen 8
290 34 Fjälkinge
Elevage Vattenriket
Elisabeth & Frédérick BOULANGER

Läs mer +
Kristianstad
Araslöv

Åkersholmsvägen 80
291 92 Kristianstad
Elevage Skötterud
Johnny & Elisabeth STIGEN-SALÉN

Läs mer +
Mellerud
Skötteruds gård

Skötteruds gård
464 93 Mellerud
Elevage du Nord
Inger & Stefan NORDAHL

Läs mer +
Hässleholm
Nösdala

Nösdala 6030
281 92 Hässleholm

Frankrike

Alla registrerade uppfödare kan hittas genom AECRC's hemsida

Fölinskrivning/Registrering

Alla hästar i Sverige måste ha ett pass. Föl födda i Sverige vars mor och avelsgodkända far är inskrivna i stamboken för Camarguehästar kan registreras som Camarguehäst hors berceau. Man skaffar på vanligt vis (med språngrullar, betäckningsrapport och id-kontroll) ett pass genom Svenska hästavelsförbundet. När man har fått sitt pass skickar man det till Haras Nationaux/Harasire för inskrivning i den franska stamboken. Man får då en stämpel i passet och hittar sin häst i deras register på hemsidan (-> Démarches SIRE -> Mes outils SIRE -> Rechercher un cheval). För adress dit du skickar passet och vidare information, kontakta oss i föreningen!

Information för uppfödare

Uppfödare är någon sysslar med avel. De uppfödare som visas på denna sida är endast de som är registrerade hos moderföreningen i Frankrike, AECRC. Är du intresserad av att registrera dig som uppfödare i AECRC är du välkommen att kontakta föreningen för att få de blanketter du då behöver fylla i.


En hingst som ska användas i renrasig avel måste vara godkänd. Detta är markerat i passet och hingsten är registrerad med tillägget "Etalon prive à la reproduction ...". Godkännandet sker vid Mas de la Cure i Camargue varje år i slutet av september. Det finns tre olika åldersklasser; 3 år, 4 år och 5+ år. Man bedömmer hästarna utifrån deras exteriör, deras ridbarhet och utifrån det valfria testet med boskapsarbete som kan ge extrapoäng. Hingsten ska presenteras i traditionell camarguisk utrustning.


Camarguehingstar får endast verka under fribetäckning.


De svenska reglerna säger att hingsthållare och stoägare ska rapportera betäckningar och födda föl. Hingsten ska också vara DNA-typad och importerad hingst CEM-testad. Mer info om dessa regler kan du läsa på Svenska hästavelsförbundets hingstsida. Kom ihåg att skicka in språngrullar och betäckningsrapporter innan 30 september respektive år, för att slippa förseningsavgift!

Kvalitetssäkring

Då vi i föreningen till så stor del som möjligt vill följa den franska föreningens regler har vi vid årsmöte utarbetat regler kring kvalitetssäkring, för att göra det lättare för köpare att se på vilket sätt hästar föds upp hos de olika uppfödarna i Sverige. Detta är ännu inte helt i arbete, men kommer så småningom att komma igång och då kommer uppfödarna även att kontrolleras om vilken nivå de uppfyller.

Nivåerna ser ut som följer:

G - Grund
- Fribetäckning – det enda som är tillåtet på Camarguehästar
- Valfri levnadsmiljö (Stall och/eller lösdrift)
- Fölen föds ute och/eller inne
- Behöver ej ha "flockuppväxt" (men rekommenderas)
- "affixe" (efternamn) – för att man ska veta vilken uppfödning hästarna kommer ifrån, en tradition vi tar över från fransmännen
- "Bränn"märke - för att i olika sammanhang kunna använda tillsammans med hästen för att visa vilken uppfödning den kommer ifrån
- Vara registrerad uppfödare hos AECRC.
- Minimum ett stambokfört sto.
- Ston som betäcks måste vara minst tre år gamla.

L - Lösdrift
- Uppnå kriterierna för Grund
- Lösdrift
- Fölen föds ute eller inne, men går på lösdrift under sin uppväxt
- Flock med minst 3 hästar förutom fölet, där fölen får växa upp, behöver ej vara Camarguehästar

F - Flockuppfödning
- Uppnå kriterierna för Lösdrift
- Minst 4 egna avelsston av Camarguehästras, där fölen växer upp i en flock med minst två Camargueföl.
- Fölen föds utomhus, om ej speciella omständigheter, för att de ska bli härdiga och friska i sin kropp
- Lösdrift, där hästarna försörjs på endast bete så stor del av året som är möjligt
- Äga eller arrendera minst 10 ha hagmark, med minst 2 ha/häst över 18 månader

Ansökan kommer att kunna göras för uppfödare inom en snar framtid:
Uppfödaren hämtar dokument på hemsidan, fyller i och skickar till föreningen. I dokumentet får uppfödaren ange vilken nivå de ligger på och vad som gör att de befinner sig på denna nivå. Detta blir sedan tydligt på tex hemsidan. För att vara säkra på att alla uppgifter stämmer kommer det för Lösdrift och Flockuppfödning att kontrolleras genom hembesök av kontrollanter från föreningen, vilka blir utsedda av styrelsen.

Aktuellt
Sidan i samarbete med:


Svenska
Camarguehästföreningen
info@camarguehast.se