Svenska
Camarguehästföreningen


Nyheter      Rasbeskrivning      Hästar i Sverige      Equitation      Galleri      Föreningen     
Uppfödare      Kalendarium      Till Salu      Forum      Boktips      Länkar     

FöreningenÄndamål  |   Medlemsinfo  |   Styrelse


Ändamål

Svenska Camarguehästföreningen (SCF) är en ideell förening som bildades hösten 2005. Dess ändamål är att verka för främjandet av Camarguehästen och dess avel i Sverige. Detta görs genom att till exempel:

 • sprida kunskap om rasen.

 • föra register (och stambok) över Camarguehästar i Sverige.

 • verka för bevarande och utvecklande av stammen i Sverige.

 • upprätthålla kontakt och samarbete med utländska avelsföreningar och organisationer, framförallt den franska (Association des eleveurs de chevaux de race Camargue).

 • hjälpa medlemmar med råd och upplysningar runt avelsfrågor och import.


Medlemsinfo

Är du intresserad av rasen och vill träffa någon i verkliga livet kan du kontakta oss i föreningen så kan vi förmedla kontakt till en Camarguehästägare i din närhet!

Vill du bli medlem för att stödja föreningens arbete och få kontinuerlig information, få en röst vid årsmöten och kunna påverka är det bara att du mailar dina uppgifter till info@camarguehast.se.

Uppgifterna vi behöver få för att kunna föra register och skicka ut nyhetsbrev och liknande är:

 • Förnamn och Efternamn

 • Adress (gata och nummer, postnummer och postort)

 • E-mailadress

 • Födelsedata

 • Om du vill få info och kallelser genom postadressen (till en extra avgift) eller e-mailadressen.

 • Om du har köpt en häst vill vi också veta vilken häst, för att få det rätt på hemsidan.

Kalenderåret 2013 är årsavgiften 150:-/person, 200:-/familj och 100:- för studenter eller stödmedlemmar(ej röstberättigade).

När du skickar in anmälan om medlemskap får du information om vart du betalar.

Meddela föreningen vid ägarbyte eller om du importerat en häst du vill ha med på sidan!

Sponsring till medlemmar

Nu är det möjligt för fullvärdiga medlemmar att få sponsring av föreningen. Om du ska tävla eller på kurs med din häst finns det möjlighet att få reklammaterial ex tröja eller vojlock att bära. Samtidigt ska du vara beredd på att svara på frågor kring rasen. Är du intresserad så skicka ett mail till styrelsen och berätta/motivera varför du bör bli sponsrad. Skicka till info@camarguehast.se 

Styrelse

Frédérick Boulanger
Ordförande
camargue@masboulanger.com

Olu Berglund
Sekreterare och webredaktör
olu@harmonybalance.se

Carolina Nilsson
Kassör och svarar på de mail du skickar till föreningen
carolina@amentisheligbirma.se

Inger Nordahl
Avelsansvarig
inger@teamnordahl.se

Ida Åkesson
Aktivitetsansvarig
ida@harmonybalance.se

Karin Stillberg
bygge av hemsidan (inkl utformning av logo) och skickar ut nyhetsbreven
karin@horseawareness.se

Här kan du läsa föreningens stadgar

Aktuellt
Sidan i samarbete med:


Svenska
Camarguehästföreningen
info@camarguehast.se